только азербайджанский
современные

мертвые

особый список

действующие

проекты

артланги
 

 

 

 

азербайджанский

к началу словаря

А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

<< < 1 > >>


аббат

перевод слова на другие языки


rahib

• раһиб

уточнить значения

6


аббатисса

перевод слова на другие языки


rahibə

• раһибә • rahibä

уточнить значения

6


аббатство

перевод слова на другие языки


abbatlıq

• аббатлыг

уточнить значения

6


аббревиатура

перевод слова на другие языки


abbreviatura

• аббревиатура

уточнить значения

6


абдикация

перевод слова на другие языки


əl çəxmə

• әл чәхмә • äl çäxmä

уточнить значения

6


istefa

• истефа

уточнить значения

6


абдомен

перевод слова на другие языки


abdomen

• абдомен

уточнить значения

6


аберрация

перевод слова на другие языки


aberrasiya

• аберрасија

уточнить значения

6


абзац

перевод слова на другие языки


abzas

• абзас

уточнить значения

6


абиссальный

перевод слова на другие языки


abissal

• абиссал

уточнить значения

6


dərin

• дәрин • därin

уточнить значения

6


абиссинец

перевод слова на другие языки


həbəş

• һәбәш • häbäş

уточнить значения

6


həbəşistanlı

• һәбәшистанлы • häbäşistanlı

уточнить значения

6


абиссинка

перевод слова на другие языки


həbəş

• һәбәш • häbäş

уточнить значения

6


həbəşistanlı qadın

• һәбәшистанлы гадын • häbäşistanlı qadın

уточнить значения

6


абитуриент

перевод слова на другие языки


abituriyent

• абитуријент

уточнить значения

6


абонемент

перевод слова на другие языки


abunə

• абунә • abunä

уточнить значения

6


абонент

перевод слова на другие языки


abunəçi

• абунәчи • abunäçi

уточнить значения

6


абонентный

перевод слова на другие языки


abunəçi

• абунәчи • abunäçi

уточнить значения

6


абонированный

перевод слова на другие языки


abunə edilmiş

• абунә едилмиш • abunä edilmiş

уточнить значения

6


yazdırılmış

• јаздырылмыш

уточнить значения

6


абонировать

перевод слова на другие языки


abunə etmək

• абунә етмәк • abunä etmäk

уточнить значения

6


abunə yazılmaq

• абунә јазылмаг • abunä yazılmaq

уточнить значения

6


abunə yazdırmaq

• абунә јаздырмаг • abunä yazdırmaq

уточнить значения

6


abunəçi olmaq

• абунәчи олмаг • abunäçi olmaq

уточнить значения

6


абордаж

перевод слова на другие языки


abordaj

• абордаж

уточнить значения

6


абордировать

перевод слова на другие языки


bilavasitə döyüş üçün gəmiləri bir-birinı yanaşdırmaq

• билаваситә дөјүш үчүн ҝәмиләри бир-бирины јанашдырмаг • bilavasitä döyüş üçün gämiläri bir-birinı yanaşdırmaq

уточнить значения

6


hücum etmək

• һүҹум етмәк • hücum etmäk

уточнить значения

6


yaxasından yapışmaq

• јахасындан јапышмаг

уточнить значения

6


абориген

перевод слова на другие языки


yerli

• јерли

уточнить значения

6


yerli əhali

• јерли әһали • yerli ähali

уточнить значения

6


аборигенный

перевод слова на другие языки


yerli əhali

• јерли әһали • yerli ähali

уточнить значения

6


аборт

перевод слова на другие языки


abort

• аборт

уточнить значения

6


uşaq saldırma

• ушаг салдырма

уточнить значения

6


uşaq salma

• ушаг салма

уточнить значения

6


абортивный

перевод слова на другие языки


abortiv

• абортив

уточнить значения

6


абракадабра

перевод слова на другие языки


çərənpərən

• чәрәнпәрән • çäränpärän

уточнить значения

6


cəfəngiyyat

• ҹәфәнҝијјат • cäfängiyyat

уточнить значения

6


абрек

перевод слова на другие языки


abrek

• абрек

уточнить значения

6


qaçaq

• гачаг

уточнить значения

6


абрикос

перевод слова на другие языки


ərik

• әрик • ärik

уточнить значения

6


ərik ağacı

• әрик ағаҹы • ärik ağacı

уточнить значения

6


qaysı

• гајсы

уточнить значения

6


qaysı ağacı

• гајсы ағаҹы

уточнить значения

6


абрикосовка

перевод слова на другие языки


ərik arağı

• әрик арағы • ärik arağı

уточнить значения

6


абрикосовый

перевод слова на другие языки


ərikdən hazırlanmış

• әрикдән һазырланмыш • ärikdän hazırlanmış

уточнить значения

6


абрикотин

перевод слова на другие языки


abrikotin

• абрикотин

уточнить значения

6


абрис

перевод слова на другие языки


çevrə

• чеврә • çevrä

уточнить значения

6


kontur

• контур

уточнить значения

6


абсент

перевод слова на другие языки


absent

• абсент

уточнить значения

6


абсентеизм

перевод слова на другие языки


absenteizm

• абсентеизм

уточнить значения

6


абсолют

перевод слова на другие языки


absolyut

• абсолјут

уточнить значения

6


абсолютизировать

перевод слова на другие языки


absolyutlaşdırmaq

• абсолјутлашдырмаг

уточнить значения

6


mütləqləşdirmək

• мүтләгләшдирмәк • mütläqläşdirmäk

уточнить значения

6


абсолютизм

перевод слова на другие языки


mütləqiyyət

• мүтләгијјәт • mütläqiyyät

уточнить значения

6


абсолютист

перевод слова на другие языки


mütləqiyyət tərəfdarı

• мүтләгијјәт тәрәфдары • mütläqiyyät täräfdarı

уточнить значения

6


абсолютистский

перевод слова на другие языки


mütləqiyyət

• мүтләгијјәт • mütläqiyyät

уточнить значения

6


абсолютно

перевод слова на другие языки


əsla

• әсла • äsla

уточнить значения

6


heç

• һеч

уточнить значения

6


qətiyyən

• гәтијјән • qätiyyän

уточнить значения

6


абсолютность

перевод слова на другие языки


absolyutluq

• абсолјутлуг

уточнить значения

6


mütləqlik

• мүтләглик • mütläqlik

уточнить значения

6


абсолютный

перевод слова на другие языки


absolyut

• абсолјут

уточнить значения

6


danışıqsız

• данышыгсыз

уточнить значения

6


mütləq

• мүтләг • mütläq

уточнить значения

6


qəti

• гәти • qäti

уточнить значения

6


qeydşərtsiz

• гејдшәртсиз • qeydşärtsiz

уточнить значения

6


sözsüz

• сөзсүз

уточнить значения

6


tam

• там

уточнить значения

6


абсорбент

перевод слова на другие языки


absorbent

• абсорбент

уточнить значения

6


абсорбер

перевод слова на другие языки


absorber

• абсорбер

уточнить значения

6


абсорбировать

перевод слова на другие языки


canına çəkmək

• ҹанына чәкмәк • canına çäkmäk

уточнить значения

6


udmaq

• удмаг

уточнить значения

6


абсорбироваться

перевод слова на другие языки


hopmaq

• һопмаг

уточнить значения

6


udulmaq

• удулмаг

уточнить значения

6


абсорбция

перевод слова на другие языки


absorbsiya

• абсорбсија

уточнить значения

6


sorma

• сорма

уточнить значения

6


sorulma

• сорулма

уточнить значения

6


udma

• удма

уточнить значения

6


udulma

• удулма

уточнить значения

6


абстрагирование

перевод слова на другие языки


abstraktlaşdırma

• абстрактлашдырма

уточнить значения

6


fikrən ayırma

• фикрән ајырма • fikrän ayırma

уточнить значения

6


mücərrədləşdirmə

• мүҹәррәдләшдирмә • mücärrädläşdirmä

уточнить значения

6


təcrid etmə

• тәҹрид етмә • täcrid etmä

уточнить значения

6


абстрагировать

перевод слова на другие языки


abstraktlaşdırmaq

• абстрактлашдырмаг

уточнить значения

6


fikrən ayırmaq

• фикрән ајырмаг • fikrän ayırmaq

уточнить значения

6


təcrid etmək

• тәҹрид етмәк • täcrid etmäk

уточнить значения

6


абстрагироваться

перевод слова на другие языки


abstraktlaşdırılmaq

• абстрактлашдырылмаг

уточнить значения

6


fikrən ayrılmaq

• фикрән ајрылмаг • fikrän ayrılmaq

уточнить значения

6


nəzərə almamaq

• нәзәрә алмамаг • näzärä almamaq

уточнить значения

6


təcrid edilmək

• тәҹрид едилмәк • täcrid edilmäk

уточнить значения

6


абстракт

перевод слова на другие языки


mücərrədlik

• мүҹәррәдлик • mücärrädlik

уточнить значения

6


абстрактно

перевод слова на другие языки


abstrakt

• абстракт

уточнить значения

6


mücərrəd

• мүҹәррәд • mücärräd

уточнить значения

6


абстрактность

перевод слова на другие языки


abstraktlıq

• абстрактлыг

уточнить значения

6


mücərrədlik

• мүҹәррәдлик • mücärrädlik

уточнить значения

6


абстрактный

перевод слова на другие языки


abstrakt

• абстракт

уточнить значения

6


mücərrəd

• мүҹәррәд • mücärräd

уточнить значения

6


абстракция

перевод слова на другие языки


abstraksiya

• абстраксија

уточнить значения

6


абсурд

перевод слова на другие языки


boş söz

• бош сөз

уточнить значения

6

<< < 1 > >>

 

 

 


0.14093589782715 sec